Harjoitus 8a

Kartta: opettajan kartta. Tässä kesimerkissä A sarjan rasteilta voi muodostua sana OULU, toisen sarjan rasteilta KEMI ja kolmannen HANKO.

Harjoitus 8b

Kartta: Oppilaan kartta

Jalokiviryöstöarvoituksen ratkaiseminen

  • Kategoria: Opettaja näkee lapset, joutuu tekemään pienimuotoiset etukäteisvalmistelut, mutta pystyy samalla työllä toistamaan useampana vuonna
  • Tavoite: Oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, kartan käsittely, harjoitellaan viemään rastia tarkasti oikeaan pisteeseen.

Opettaja antaa aluksi kullekin osallistujalle tehtäväksi viedä yhden rastin paikalleen. Opettaja merkitsee kunkin karttaan pisteellä rastin paikan, koska se pitää merkata todella tarkasti, sillä myös aivan viereisiin kohteisiin tai esim. rakennuksen eri kulmille voi tulla rasteja. Harjoituksen päätteeksi haetaan sama keppi pois, minkä on aluksi vienyt.

Tehtävänanto: On tapahtunut jalokiviryöstö! Alueelle on tiputeltu vihjeitä, mihin saalis on piilotettu. Tehtävä on kuitenkin haastava, koska oikeiden vihjeiden seassa on myös vääriä vihjeitä.

Osallistujilla on kädessään kartat, missä ei ole merkitty rasteja. Opettaja merkitsee osallistujille karttaan yhden rastin kerrallaan. Osallistujat joutuvat tekemään paljon maaston ja kartan vertaamista, koska rasteja on näkyvissä paljon ja ne ovat hyvin lähekkäin.


Kun osallistuja löytää rastin, kirjaa hän sen kartan reunaan ja hakee opettajalta uuden rastin paikan. Osallistuja kiertää yhden rastin kerrallaan, kunnes osaa ratkaista sana-arvoituksen. Osallistuja kuiskaa opettajalle korvaan, kun epäilee tietävänsä ratkaisun. Harjoituksessa on hyvä odottaa noin kolme ensimmäistä arvoituksen ratkaissutta oppilasta, jonka jälkeen tehtävä loppuu.


Variaatio 1: Jos opettajalla on mukana apuohjaajia, voi ratkaistavana olla useampi kaupunki. Jos leikin ohjaajia on esim. kolme, voidaan osallistujat jakaa kolmeen ryhmään ja kullakin ryhmällä olla oma ratkaistava kaupunki.


Variaatio 2: Tehtävää voidaan haastaa siten, että valitaan ryhmästä yksi ’myyrä’, joka pyrkii saamaan tehtävän ratkaisun selville muiden avulla. Muiden osallistujien on siis tehtävä hiljaista ja itsenäistä työtä, eikä luotettava kanssapelaajiin. On harkittava, meneekö suorinta reittiä oikealle rastille, vai tekeekö hämäyskäyntejä, jotta myyrä ei saisi selville ratkaisua.


Jatkotehtävä: Toisena tehtävänä samoilla rasteilla voidaan järjestää vielä 15 tikkua laudalla, eli pitää osata merkata kartalle loput rastit, joita opettaja ei ole vielä edellisessä tehtävässä merkinnyt oppilaan kartalle.

Rasteina voidaan käyttää esim. puolikkaita aurauskeppejä, joiden päähän voidaan kumilenkillä kiinnittää kirjainlappuja.