Harjoitus 2

Kartta: esim. 1:1000, jolloin A4:lle mahtuu 2xA5 kartta tai 4xA6 kartta. Kuvassa opettajan ja osallistujan kartta.

Hölmöläisenpiilo B (opettaja määrää piilon)

  • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja
  • Tavoite: Oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen.
  • Kesto: n. 10min

Kaikilla osallistujilla on oma kartta, missä ei ole mitään ratamerkintöjä. Opettajan karttaan on merkitty 10 erilaista rastipistettä lähialueelta. Kaikki rastipisteet ovat hyvin lähekkäin, mutta erilaisissa kohteissa (erilainen karttamerkki) ja osallistujien näköpiirissä.

Opettaja piirtää vuorollaan kunkin osallistujan karttaan rastin sekä rastin numeron, mille osallistuja suunnistaa. Opettaja merkkailee rasteja siten, että osallistujat lähtevät vuorollaan hieman eri suuntiin. Ensimmäiset 10 menevät kaikki eri rasteille, seuraavat lähetetään perään samoille rasteille.

Jos rastilla (piilossa) ei ole ketään, osallistuja jää sinne. Mikäli rastilla (piilossa) on jo toinen, varmistaa myöhemmin tullut, että heillä on sama rastin numero, jonka jälkeen tulevat he yhdessä pois. Oppilaan tulee aina suunnata itse kartta valmiiksi, ennen kuin opettaja merkitsee hänelle uuden rastipisteen.

Huom! Harjoitus on yhteisöllinen, mutta kartanlukutehtävä pitää tehdä kaikkien itse. Tässä harjoituksessa on helppo eriyttää, koska opettaja voi neuvoa toisia enemmän esim. näyttämällä oikean lähtösuunnan tai kohteen jättäen kuitenkin oppilaan itse ratkaistavaksi tarkka sijainti (esim. ”Se on tuo raunio, mutta ole tarkka mielle reunalle menet”)

Variaatio: Voidaan integroida esimerkiksi matematiikkaan, kun ei kerrota rastin numeroa, vaan kerrotaan, että rasti on kertolasku 2x3. Näin ollen rastilla kohtaavien osallistujien tulee saada sama vastaus laskutehtävään varmistaakseen olevansa oikealla rastilla.

Variaatio 2: Voidaan vaihdella liikkumistapaa, millä rastilta tulkaan pois. Esim. oppilaat voivat päättää yhdessä tai itse erilaisia tapoja liikkua.