MATERIAALIT

Videot ja ohjeet koulusuunnistusharjoituksiin

YHTEISTYÖSEURA

Koulun ja paikallisen suunnistusseuran yhteistyö

KOULU KARTALLE?

Puuttuuko koulultanne ajantasainen pihakartta?

OPETTAJAN OHJEET

SUUNNISTUSKARTTA

Mikä kartta on? Minkälainen on hyvä koulusuunnistuskartta?

SUUNNISTAMINEN

Suunnistustaito on monen tekijän summa.

SUUNNISTUKSEN OPETTAMINEN

Ohjeita suunnistusharjoitusten pitämiseen.

  • Suunnistus on monipuolinen laji, jota voi harrastaa koulussa iästä ja lähtötasosta riippumatta.
  • Sen voi aloittaa rauhallisesti omaan tahtiin edeten.
  • Kartanluku- ja liiketaitojen karttuessa, suunnistuksesta tulee nopeatempoinen ja vauhdikas laji.
  • Suunnanmuutokset, jarrutukset, kiihdytykset, esteiden yli, ali ja läpi pääseminen lisäävät ketteryyttä ja kehonhallintaa sekä kehittävät eri ominaisuuksia monipuolisesti.
  • Suunnistus kehittää kunnon lisäksi monia muitakin ominaisuuksia.
  • Monipuolisen liikunnallisen kokemuksen lisäksi suunnistus lisää tietoa ympäristöstä, opettaa tärkeitä kartanlukutaitoja sekä kehittää hahmotuskykyä, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisukykyä.
  • Suunnistettaessa oppilas saa myös välittömän palautteen ja palkinnon onnistuneesta suorituksesta rastin löytyessä tai ajan parantuessa.

Suunnistusta voi harjoitella myös sisätiloissa ja suunnistuselementin ottaminen mukaan aktiivisiin harjoituksiin on helppoa. Harjoitusten rakentaminen ei vaadi suuria investointeja, sillä suurin osa materiaaleista löytyy kouluilta jo entuudestaan. Harjoitteisiin on myös helppo yhdistää ongelmanratkaisua, seikkailullisuutta, yhteistoiminnallisuutta sekä integroida eri oppiaineiden opetustavoitteita.

Suomen Suunnistusliiton Koulu kartalla -koulusuunnistuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää alakoulujen koulusuunnistusta mielekkäänä, kuntoa kohottavana ja monipuolisena liikuntalajina. Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen ja on jatkoa kymmenen vuotta sitten alkaneelle Olé kartalla! -hankkeelle.

Lataa pieni opettajan opas, josta löytyy tiivistetyt ohjeet muutamiin harjoituksiin.