Harjoitus #9

Muistisuunnistus

Harjoituksen kuvaus

Karttamerkkien ja kartan värien harjoittelu.

Karttamuistin harjoittaminen

Yhteistyö

Sanaston harjoittelu.