1.tunti / KARTAN VÄRIT


2. tunti / KARTTAMERKIT


3. tunti / KARTAN SUUNTAAMINEN


4. tunti / REITINVALINNAT