1.tunti / KARTAN VÄRIT

2. tunti / KARTTAMERKIT

3. tunti / KARTAN SUUNTAAMINEN

4. tunti / REITINVALINNAT