Kartta on koulusuunnistuksen tärkein opetusväline ja sen laatu määrää opetuksen onnistumisen ja harjoitusten mielekkyyden.
Onnistumisen kokemukset ja rastin löytämisen ilo toteutuvat, kun kartta luo edellytykset mielekkään suunnistusopetuksen toteuttamiseen.

Kartan valmistukseen tarvitaan suunnistuksen harrastaja tai kartoituksen ammattilainen.
Kartan valmistus on kunnalle järkevä sijoitus, sillä se tarjoaa koululaisten ohella lähiliikuntapaikan monille eri ryhmille.

Mitä hyötyä on kartanlukutaidosta?

Kartan ymmärtäminen helpottaa monia päivittäisiä asioita. Kartanlukutaidosta on hyötyä esimerkiksi ympäristöön tutustuttaessa tai kulkureittejä suunniteltaessa. Matkalla löydät kartan avulla paikasta toiseen. Kartta voi kuvata isoja kohteita, jolloin sen avulla voi tutkia esimerkiksi valtioita ja maanosia. Pienempiä karttoja voivat olla esimerkiksi kuvaus elokuvateatterin istumapaikoista, asunnon pohjapiirustus tai bussilinjan kulkureitti. Suunnistuskartassa voi olla kuvattuna metsää tai kaupunkialuetta, kuten esimerkiksi koulun piha. Vaikka eri tarkoituksiin suunniteltujen karttojen kuvaukset ovat toisistaan poikkeavia, suunnistuskarttojen kieli on kansainvälinen ja yhtenäinen.

Koulun pihasta tehdyn kartan tulee olla helppolukuinen ja ajan tasalla. Kartanluku- ja suunnistustaidon alkeiden opettelu on hyvä aloittaa turvalliselta alueelta, jossa selkeät ja tutut kohteet helpottavat kartan hahmottamista. Pieneltä pinta-alalta tehty tarkka, yksityiskohtainen, mutta kuitenkin helppolukuinen kartta innostaa suunnistamaan ja luo mahdollisuuksia monipuolisten harjoitteiden järjestämiseen.

Hyvä koulukartta on:

Helppolukuinen ja selkeä

Ajantasainen, eli kartassa olevat asiat löytyvät myös maastosta

Sopivassa mittakaavassa oppilaan kartanlukutaitoihin nähden

Selkeillä, oikean kokoisilla ratamerkintäsymboleilla piirretty

Taiteltavissa pieneen käteen sopivaksi

Jokaisella oppilaalla omassa kädessä

 

Puuttuuko koulusi kartalta?

Onko koulullasi käytössä ajantasaisimmat kartat?

Tideustele mahdollisuuksia ottamalla yhteyttä paikalliseen suunnistusseuraan.