KARTAN SUUNTAUS

Pidä karttaa aina kädessä saman suuntaisesti maaston kanssa. Tätä sanotaan
kartan suuntaamiseksi.

Mikä alla olevista karttapaloista on suunnattu tämän maaston mukaisesti
oikein (A, B vai C)?