viivasuunnistus_kartta

Viivasuunnistus

Edetään kartalle merkattua viivaa pitkin ympäristöä havainnoiden.

Vastaan tulevat rastiti merkataan kartalle.

(Tallenna tiedostot omalle koneellesi ja tulosta)

Viivasuunnistuksen kirjalliset ohjeet

Linjeorientering

Tulostettavat rastiliput