Ohjeita toimintaan

 • Opettajan on hyvä tutustua tehtävämonisteisiin etukäteen
 • Tehtävämonisteita voi tehdä yhden / oppitunti tai yhdistää niitä toisiinsa. Kahta useampaa per opetuskerta emme suosittele tekemään, sillä on hyvä, jos asioita ehtii myös pohtia ja niistä keskustella
 • Tunnin / opintojakson aluksi voidaan tutustua karttoihin ja suunnistukseen esimerkiksi kuvien, videoiden ja keskustelun parissa
 • Tehtävämonisteita voi tehdä sään salliessa myös ulkona ja vuorotella paikallaan tehtävää toimintaa juoksu- tai ketteryysratojen kanssa
 • (1) Ensimmäisessä monisteessa kerrataan karttamerkkejä. Niitä voi yhdessä muistella vaikkapa sivultamme https://www.koulukartalla.fi/opettajille/suunnistuskartta/
 • (2) Toisessa tehtävässä tehdään reitinvalintoja. Tarkoituksena on, että oppilaat miettivät oman reitinvalintansa rauhassa itsekseen ja piirtävät sen kynällä. Läpikuultava alleviivaustussi tai selkeästi kartan väreistä poikkeava puuväri toimivat tässä hyvin. Kiertäisikö oppilas rakennuksen vasemmalta vai oikealta? Menisikö hän polkua vai tietä? Kun moniste on tehty, on vuorossa kavereiden kanssa vertailu. Samalla saa hyvää keskustelua siitä, mikä ehkä olisi lyhin vaihtoehto, mikä selkein tai varmin. Tässä keskustelussa opettajan on hyvä toimia johdattelijana. 
 • (3) Kolmannen monisteen aiheena ovat korkeuskäyrät. Tämä on monesti haasteellinen asia suunnistuksessa ja maaston hahmottamisessa yleensä. Korkeuseroista voi ensin jutella yhdessä, hyödyntää vaikkapa koko ryhmän kanssa yhdessä Koulu kartalla -sivuston tehtävää (https://www.koulukartalla.fi/harjoitukset/korkeuskayraharjoitus/) ja sitten miettiä itsenäisesti mäkien muotoja tehtävämonisteen parissa. Siinä on tarkoituksella muutama vaihtoehto hyvin lähellä toisiaan, joten oppilaat (ja opettajat) saavat olla tarkkana! Oikea vastausrivi: 

1-E, 2-C, 3-I, 4-F, 5-B, 6-J, 7-G, 8-A, 9-H, 10-D

 • (4) Neljännessä monisteessa oppilaat pääsevät itse suunnittelemaan ratoja. Ensin he piirtävät ratamerkintöjä violetilla värillä (lähtö, rasti, maali). Nämä voi vaikka yhdessä ensin katsoa nettisivumme alalaidasta: https://www.koulukartalla.fi/opettajille/suunnistuskartta/
  Sitten isommalle karttapalalle saa suunnitella omanlaisensa radan. Tämän jälkeen ratoja tutkitaan pareittain tai ryhmittäin ja keskustellaan rastivälien reitinvalinnoista. Suunnistajien keskuudessa erittäin tavallinen kysymys on “Mistä menisit” ja sitä pääsee nyt käyttämään.

Liikuntavinkkejä


Extra på svenska (this material is also available in English and Spanish in case those might interest some groups):

 • Svenska Orienteringsförbundet har gett ut en kort filmserie om orientering. Den kan man titta på med barnen.

Del 1:  https://www.youtube.com/watch?v=w45Bb5Hj03g

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=JZg3Qn65wEE

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=_oabmnc7Q5s 


TULOSTETTAVAT MONISTEET