Jalokiviryöstö

Harjoitus 8a

Kartta: opettajan kartta. Tässä kesimerkissä A sarjan rasteilta voi muodostua sana OULU, toisen sarjan rasteilta KEMI ja kolmannen HANKO.

Harjoitus 8b

Kartta: Oppilaan kartta

Jalokiviryöstöarvoituksen ratkaiseminen

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, joutuu tekemään pienimuotoiset etukäteisvalmistelut, mutta pystyy samalla työllä toistamaan useampana vuonna
 • Tavoite: Oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, kartan käsittely, harjoitellaan viemään rastia tarkasti oikeaan pisteeseen.

Opettaja antaa aluksi kullekin osallistujalle tehtäväksi viedä yhden rastin paikalleen. Opettaja merkitsee kunkin karttaan pisteellä rastin paikan, koska se pitää merkata todella tarkasti, sillä myös aivan viereisiin kohteisiin tai esim. rakennuksen eri kulmille voi tulla rasteja. Harjoituksen päätteeksi haetaan sama keppi pois, minkä on aluksi vienyt.

Tehtävänanto: On tapahtunut jalokiviryöstö! Alueelle on tiputeltu vihjeitä, mihin saalis on piilotettu. Tehtävä on kuitenkin haastava, koska oikeiden vihjeiden seassa on myös vääriä vihjeitä.

Osallistujilla on kädessään kartat, missä ei ole merkitty rasteja. Opettaja merkitsee osallistujille karttaan yhden rastin kerrallaan. Osallistujat joutuvat tekemään paljon maaston ja kartan vertaamista, koska rasteja on näkyvissä paljon ja ne ovat hyvin lähekkäin.


Kun osallistuja löytää rastin, kirjaa hän sen kartan reunaan ja hakee opettajalta uuden rastin paikan. Osallistuja kiertää yhden rastin kerrallaan, kunnes osaa ratkaista sana-arvoituksen. Osallistuja kuiskaa opettajalle korvaan, kun epäilee tietävänsä ratkaisun. Harjoituksessa on hyvä odottaa noin kolme ensimmäistä arvoituksen ratkaissutta oppilasta, jonka jälkeen tehtävä loppuu.


Variaatio 1: Jos opettajalla on mukana apuohjaajia, voi ratkaistavana olla useampi kaupunki. Jos leikin ohjaajia on esim. kolme, voidaan osallistujat jakaa kolmeen ryhmään ja kullakin ryhmällä olla oma ratkaistava kaupunki.


Variaatio 2: Tehtävää voidaan haastaa siten, että valitaan ryhmästä yksi ’myyrä’, joka pyrkii saamaan tehtävän ratkaisun selville muiden avulla. Muiden osallistujien on siis tehtävä hiljaista ja itsenäistä työtä, eikä luotettava kanssapelaajiin. On harkittava, meneekö suorinta reittiä oikealle rastille, vai tekeekö hämäyskäyntejä, jotta myyrä ei saisi selville ratkaisua.


Jatkotehtävä: Toisena tehtävänä samoilla rasteilla voidaan järjestää vielä 15 tikkua laudalla, eli pitää osata merkata kartalle loput rastit, joita opettaja ei ole vielä edellisessä tehtävässä merkinnyt oppilaan kartalle.

Rasteina voidaan käyttää esim. puolikkaita aurauskeppejä, joiden päähän voidaan kumilenkillä kiinnittää kirjainlappuja.

Vihikoira

Harjoitus 6

Kartat: viiva A ja viiva B

Vihikoira

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, joutuu tekemään pienimuotoiset etukäteisvalmistelut
 • Tavoite: oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, kartan käsittely

Tässä tehtävässä osallistuja näkee kartalla viivan, jota todellisuudessa ei ole. Yhtä lailla, kun vihikoira pystyy haistamaan asioita, mitä ihminen ei. Kahdelle kartalle on piirretty eri väriset viivat, jotka kulkevat samalla alueella lähekkäin, mutta eri tavalla.

Osallistujat jaetaan pareihin. Pareille annetaan kartat, joissa on erilaiset viivat. Lähtötilanteessa maali-merkin kohdalla osallistujat asettuvat selät vastakkain ja lähtevät kulkemaan samaa viivaa eri lähtösuuntiin. Mikäli oppilaat pysyvät viivalla, he “törmäävät” jossain kohtaa viivaa keskenään. Törmätessään kaverit voivat heittää ylävitoset ja jatkaa matkaa loppuun omiin suuntiinsa. Joka toisen parin voi laittaa kulkemaan eri viivaa, jolloin pelkästään toisia seuraamalla, ei tehtävää voi suorittaa oikein. Kun yksi viiva on tehty, siirrytään seuraavalle. Viivoja voi olla myös useampi, kuin kaksi.

Variaatio: Viivan varrella voi tulla vastaan kirjaimia, joista muodostuu sana. Kirjaimet voi tulla vastaan väärässä tai oikeassa järjestyksessä. Kummallakin viivalla ratkaisuna on eri sana (esim. LOHI, KYY). Jos saa muodostettua oikeanlaisen tunnistettavan sanan, on todennäköisesti osannut kulkea tarkasti oikeaa reittiä.

Variaatio 2: Viivojen varrella voi myös olla vain 1-2 kirjainta per viiva. Kun viivoja on viisi, niin kirjaimet yhdistelemällä saa ratkaistua eläinarvoituksen (esim. dinosaurus). Tällöin opettajan pitää sijoittaa myös hämytikkuja viivojen läheisyyteen, jotta vain viivalla pysyneet saavat arvoituksen ratkaistua. Myös näitä viivoja voi kulkea molempiin suuntiin, jolloin oppilaat saadaan helpommin itsenäiseen työskentelyyn.

Materiaalit: Rastit voidaan merkitä esim. puolitetuilla aurauskepeillä, minkä päähän on kumilenkkiin kiinnitettynä kirjainlappu.

10 virhettä kartalla

Harjoitus 5

Vasemman puoleinen kartta on oppilaan kartta ja oikeanpuoleinen opettajan ratkaisukartta.

10 virhettä kartalla

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja
 • Tavoite: oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, tarkka kartan ja maaston vertaaminen

Tämä tehtävä innostaa vertaamaan karttaa hyvin intensiivisesti.


Jokaiselle osallistujalle jaetaan kartta sekä kynä. Harjoitus tehdään yksin kehittäen rauhassa keskittyen omaa kartantulkintataitoa. Karttaa on muokattu siten, että sieltä on poistettu 5 kohdetta ja lisätty 5 ylimääräistä kohdetta. Osallistujan tehtävä on löytää mahdollisimman nopeasti nuo 10 virhettä kulkemalla maastossa ja vertaamalla karttaa ja maastoa. Virheet merkitään karttaan ympyröimällä kyseinen kohta maastossa.


Opettajalla on ratkaisukartta (ns. oikea kartta). Kun aika loppuu, opettaja antaa äänimerkin, kokoonnutaan yhteen ja tarkistetaan porukalla tehtävän ratkaisut.

Huom! Osallistujien kanssa käydään läpi, että kartalle on merkitty tai sieltä puuttuu ihan tavallisia karttakohteita. Osallistujilla on hyvä olla jo entuudestaan jokin harjoite tehtynä alueella, jotta heillä on käsitys, minkälaiset kohteet kartalle merkitään. Joskus myös saattaa käydä niin, että kartasta löytyy 11:sta tai 12:stakin virhe, jos ympäristössä on tapahtunut muutoksia edellisen karttapäivityksen jälkeen.

Luokkapeli

Harjoitus 4

Kartta: esim. 1:1000, jolloin A4:lle mahtuu 2xA5 kartta tai 4xA6 kartta. Samalla kartalla voi toistaa uudestaan saman harjoituksen ”toinen erä” ja harjoitusmalli voidaan toistaa uudestaan viereisillä alueilla.

Luokkapeli

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja
 • Tavoite: oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, taktiikka ja ryhmässä toimiminen.
 • Kesto: n. 20-30min

Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään A ja B. Joukkueet pelaavat toisiaan vastaan. Tehtävässä kilpaillaan, kumpi joukkue ehtii kerätä viestijuoksukierroksia enemmän, sillä aikaa, kun toinen joukkue etsii palloja. Jokaisella oppilaalla on oma kartta, mihin on merkitty pelialue ja juoksulenkki.

OSA 1

Ensin A ryhmäläiset vievät pallot ja B ryhmä juoksee.

Ryhmä A, Pallojen vienti: Jokainen jäsen joukkueesta A vie mahdollisimman nopeasti kartalle merkitylle alueelle yhden pallon valitsemaansa karttakohteeseen. Vietyään pallon tulee osallistuja näyttämään opettajalle, missä pallo on ja opettaja merkitsee omaan karttaansa kyseiseen kohtaan rastiympyrän. Osallistujan tulee siis osata näyttää kartalta, mihin pallon on vienyt. Kun kaikki ryhmästä A on vienyt pallon huutaa opettaja ”HEP!”. (Opettaja voi tehtävän aikana nostattaa taisteluhenkeä myös antamalla tilannetietoa, kuinka monta palloa on jo viety.)

Ryhmä B, taktiikkapalaveri: Tällä aikaa, kun toiset vievät palloja, ryhmä B miettii nurkan takana piilossa taktiikkaa, miten lähtevät palloja etsimään alueelta sitten, kun saavat siihen luvan.

OSA 2

Ryhmä B, pallojen etsiminen:
HEP-merkin kuultuaan osallistujat lähtevät etsimään kartalta rajatulta alueelta toisen ryhmän viemiä palloja. Löydettyään pallon ottaa oppilas sen mukaansa ja juoksee näyttämään opettajalle (omalta kartaltaan), mistä se löysi. Pallon sijainti pitää osata määritellä kartalle oikein. Tarvittaessa täytyy mennä katsomaan sijainti uudelleen. Vain yhden pallon saa tuoda kerrallaan. Kun kaikki pallot on löydetty ja osattu paikantaa niiden löytö paikka, loppuu aika.

Ryhmä A, juoksuviesti:
Opettaja on valinnut alueelta lyhyen ympyrälenkin. Lenkkiä juostaan 3 henkilön porukoissa viestinä. Jokaisesta ryhmästä tulee siis useampi viestiporukka. Jokaisesta kierroksesta saa yhden pisteen koko ryhmälle. Ryhmän tavoitteena on juosta mahdollisimman monta pistettä siinä ajassa, kun toinen ryhmä etsii heidän viemiään rasteja.

Tämän jälkeen vaihdetaan osia, jolloin ryhmä B vie pallot ja tämän jälkeen ryhmä A etsii ne.

Huom! Sääntönä on, että pallo tulee laittaa aina maahan eikä sitä saa piilottaa. Mikäli pallo on kielletyssä paikassa, kyseinen joukkue häviää pelin. Mikäli jokin rasti jää löytymättä, se joukkue häviää, joka piilotti rastit, koska palloa ei saa piilottaa/kätkeä liian vaikeaan pisteeseen ja pallon tulee löytyä siitä karttakohteesta, minkä opettajalle on näyttänyt sen sijaintipaikaksi.

Variaatio: Juoksulenkin sijaan voi myös keksiä muita liikunnallisia tehtäviä, esim. ketteryysrata tai aitajuoksuviesti.

10 tikkua kartalla

Harjoitus 3

Kartta: esim. 1:1000, jolloin A4:lle mahtuu 2xA5 kartta tai 4xA6 kartta.

10 tikkua kartalla (tai 10 palloa kartalla)

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja
 • Tavoite: oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen, yhteistyö parin kanssa.
 • Kesto: n. 5-10 min

Jaetaan osallistujat pareihin. Jokaisella osallistujalla on oma kartta ja kynä. Harjoituksen tehtävänä on löytää alueelle piilotetut tikut, mutta ensin kunkin parin tulee suunnitella yhdelle tikulle piilopaikka ja viedä se oikealle paikalle. Valittu piilo ei saa näkyä keskuspaikalle, mutta kohteelle mentäessä tikku tulee kuitenkin näkyä, eli sitä ei saa piilottaa tai kaivaa minkään sisälle. Piilon tulee olla jokin karttamerkki annetulta (kartalle rajatulta) alueelta. Mikäli osallistujia on 20, on piilotettavia tikkuja puolet tästä, eli 10.

Lähtötilanteessa osallistujat ovat asettuneet pareittain siten, että kukin pari katsoo eri suuntaan. Kun opettaja antaa merkin, pareilla on vain 15 sekuntia aikaa viedä tikku valitsemalleen kohteelle. Tämän jälkeen he saavat lähteä etsimään kukin yksilönä muiden piilottamia tikkuja. Löytäessään tikun merkitään sen sijainti tarkasti kartalle esim. pisteellä. Tavoitteena on löytää ja merkitä kaikki piilotetut tikut oikein kartalle. Kun ensimmäiset osallistujat ovat suorittaneet tehtävän peliaika loppuu. Kaikki osallistujat harjoittelevat yhtä kauan, eli tarkoituksena ei ole kilpailla kuka keräsi eniten, eikä myöskään jouduta odottelemaan hitaampien tehtävän loppuun suorittamista.

Huom! Tikun sijasta merkkinä voi toimia myös esim. tennispallo. Tikkuna voi toimia myös aurauskepin puolikas, joka toimii hyvin myös muissa harjoituksissa rastipisteen merkkinä. Aurauskeppiin voi myös hyvin kiinnittää kumilenkillä erilaisia lappuja.

Hölmöläisen piilo B

Harjoitus 2

Kartta: esim. 1:1000, jolloin A4:lle mahtuu 2xA5 kartta tai 4xA6 kartta. Kuvassa opettajan ja osallistujan kartta.

Hölmöläisenpiilo B (opettaja määrää piilon)

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja
 • Tavoite: Oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen.
 • Kesto: n. 10min

Kaikilla osallistujilla on oma kartta, missä ei ole mitään ratamerkintöjä. Opettajan karttaan on merkitty 10 erilaista rastipistettä lähialueelta. Kaikki rastipisteet ovat hyvin lähekkäin, mutta erilaisissa kohteissa (erilainen karttamerkki) ja osallistujien näköpiirissä.

Opettaja piirtää vuorollaan kunkin osallistujan karttaan rastin sekä rastin numeron, mille osallistuja suunnistaa. Opettaja merkkailee rasteja siten, että osallistujat lähtevät vuorollaan hieman eri suuntiin. Ensimmäiset 10 menevät kaikki eri rasteille, seuraavat lähetetään perään samoille rasteille.

Jos rastilla (piilossa) ei ole ketään, osallistuja jää sinne. Mikäli rastilla (piilossa) on jo toinen, varmistaa myöhemmin tullut, että heillä on sama rastin numero, jonka jälkeen tulevat he yhdessä pois. Oppilaan tulee aina suunnata itse kartta valmiiksi, ennen kuin opettaja merkitsee hänelle uuden rastipisteen.

Huom! Harjoitus on yhteisöllinen, mutta kartanlukutehtävä pitää tehdä kaikkien itse. Tässä harjoituksessa on helppo eriyttää, koska opettaja voi neuvoa toisia enemmän esim. näyttämällä oikean lähtösuunnan tai kohteen jättäen kuitenkin oppilaan itse ratkaistavaksi tarkka sijainti (esim. ”Se on tuo raunio, mutta ole tarkka mielle reunalle menet”)

Variaatio: Voidaan integroida esimerkiksi matematiikkaan, kun ei kerrota rastin numeroa, vaan kerrotaan, että rasti on kertolasku 2x3. Näin ollen rastilla kohtaavien osallistujien tulee saada sama vastaus laskutehtävään varmistaakseen olevansa oikealla rastilla.

Variaatio 2: Voidaan vaihdella liikkumistapaa, millä rastilta tulkaan pois. Esim. oppilaat voivat päättää yhdessä tai itse erilaisia tapoja liikkua.

Hölmöläisen piilo A

10 virhettä parkissa 300px kopio

Kartta: esim. 1:000, jolloin A4:lle mahtuu 2xA5 kartta. Hölmöläisen piiloon riittäisi jopa puoletkin tästä alueesta. Vastaavalla alueella saisi tehtyä ainakin 3 kertaa Hölmöläisen piilo harjoituksen.

Hölmöläisen piilo A

 • Kategoria: Opettaja näkee lapset, ei tarvitse viedä rasteja.
 • Tavoite: Oman olinpaikan märittäminen suhteessa karttaan, kartan suuntaaminen.

Jaetaan osallistujat pareihin ja molemmille annetaan toiminta-alueesta kartta, mihin ei ole piirretty mitään ratamerkintöjä. Toinen parista valitsee kartalta jonkin kohteen, joka on näköpiirissä ja siirtyy kyseiselle kohteelle ikään kuin rastiksi ja heiluttaa parille merkiksi olevansa valmiina hölmöläisen piilossa. Tämän jälkeen pari tulee perästä hölmöläisen piilon luokse ja hänen tulee osata näyttää kartalta, missä piilo sijaitsee. Piiloon tullut henkilö kertoo, osasiko pari paikantaa piilopaikan oikein. Tarvittaessa opettaja voi käydä tarkistamassa ja auttamassa, jos parilla on ristiriitaisia näkemyksiä piilon sijainnista.

Huom! Valittavat kohteet tulevat löytyä kartalta. Tässä harjoituksessa lapsi eriyttää itse itseään, koska jokainen voi mennä sellaiseen piiloon, jonka kohteen uskoo löytävänsä kartalta.

Kesto: Jatketaan piiloilua n. 5-10min siten, että nopeimmat ehtivät käymään n. 10 piilossa.

Variaatio: Osallistujille voidaan antaa esim. jokin hyppy- tai lihaskuntoliike, joita tehdään niin kauan, kun toinen menee piiloon tai vaihtoehtoisesti liikkumistapa (esim. yhdellä jalalla hyppy, loikat tai jänisjäljet), jolla saa edetä piiloa kohti.

QR-koodisuunnistus

Vastaukset

Suunnistus ja karttaoppi

31. a) 75m b) 50m

32. 4-6-3-5-1-2

33. C

34. A

35. 1C, 2A, 3E, 4D, 5B

36. 1C, 2B, 3A

37. 150m

Ota selvää ja etsi tietoa suunnistuksesta

51. 9

52. Porvoossa

53. 76 maassa

54. Sveitsistä

55. Mårten Boström (FIN)

56. Ei ole sallittu kilpailuissa

57. Minna Kauppi

58. Toisen suunnistajan seuraamista ilman, että itse lukee karttaa

59. Nuorten Jukola on suunnattu 12-18-vuotiaille, mutta alaikärajaa ei ole eli nuoremmatkin voivat uskaltaessaan osallistua

60. Sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta

61. Emit on elektroninen leimausjärjestelmä, jota käytetään mm. Suomessa

62. Levy- ja peukalokompassien suurin ero on muodossa. Peukalokompassia pidetään nimensä mukaisesti peukalossa, levykompassia puolestaan kämmenellä. Käyttäjästä riippuu, kummasta pitää enemmän ja maailman huippusuunnistajistakin löytyy kummallekin mallille omat käyttäjänsä.

63. Ranskasta

64. Jukolan viestin kanssa samana viikonloppuna aiemmin lauantaina päivällä kisattava naisten 4-osuuksinen viesti

65. Kivien merkintä riippuu maastosta. Usein perussääntö on, että alle metrin korkuisia kiviä ei merkitä karttaan, mutta joissakin maastoissa tästä saatetaan kivien vähyyden vuoksi hieman joustaa.

66. Metsäsuunnistuksessa jyrkänteeltä saa hypätä/kiivetä alas, mutta sprinttisuunnistuksessa ei, mikäli jyrkänne on merkitty paksulla mustalla viivalla.

67. Suunnistuskilpailuja järjestetään metsäsuunnistuksessa, sprinttisuunnistuksessa, pyöräsuunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa. Matkat vaihtelevat lyhyemmistä pyrähdyksistä erikoispitkiin matkoihin. Metsässä ja sprintissä voi myös yösuunnistaa. Tarkkuussuunnistus on suunnistuksen lajimuoto, johon ihan kaikki voivat osallistua. Lisäksi autosuunnistus ja rogaining ovat vahvasti suunnistukseen liittyviä lajeja.

68. Nastapohjainen suunnistuskenkä

69. Ensimmäisen jalkaisin tapahtuvan suunnistuskilpailun järjesti IFK Helsingfors vuonna 1923 Kauniaisissa